In het nieuwbouwproject CPO Rozenakker in Nispen hebben we grondwerk uitgevoerd rondom de recent opgeleverde nieuwbouw woningen. De werkzaamheden bij deze nieuwbouw omvatten o.a.:

  • afgraven van de tuin, aanbrengen van goede teelaarde en het spitten van deze grond, voor een goede bodemstructuur
  • uitgraven en aanleggen van een bedding voor de bestrating
  • overtollige grond afvoeren, en aanvoeren van gele grond en goede teelaarde
  • netjes afwerken van de grond, voor het aanleggen van de tuin

ra45 foto 1 ra3 ara1 foto 2