Het slopen van gebouwen is een activiteit die we ook steeds vaker uitvoeren. Met de mobiele kraan en de sorteergrijper kunnen we gebouwen zoals een woning, schuur, bijgebouw en stal snel en secuur slopen. Indien gewenst voeren we sloopafval in eigen beheer af op laden we dit in containers of op vrachtauto’s.