Grondwerk nieuwbouw woning

Onlangs hebben we alle grondwerken uitgevoerd bij de nieuwbouw van een vrijstaande woning in de gemeente Roosendaal. De werkzaamheden betroffen:

Verwijderen en afvoeren van vaste tuinplanten
Uitbreken, opladen en afvoeren van bestrating (terras en oprit)
Uitgraven van de bouwput, op 1 meter onder peil met behulp van laser
Afvoeren van alle grond
Opschonen van de bouwput na funderingspalen boren
Aanvullen met grond in en rondom de bouwput

Kozijnen plaatsen

Bij verbouwingen en nieuwbouw verrichten we diverse werkzaamheden met de mobiele kraan. Naast voor grondwerk, is de kraan ook inzetbaar voor verschillende nauwkeurige hijswerkzaamheden. Zoals onlangs, bij het plaatsen van deur- en raamkozijnen, compleet afgelakt en met het glas erin.